Χρήστος Φλώρος

Τα πρώτα χρόνια, συζήτηση με τον Χρήστο Φλώρο. 47 Λεπτά.